Logistieke organisatie

Projectmanagement

Terwijl u zich volledig op de inhoud van de dag richt, zorgt Congres4u voor:

  • Planning en draaiboeken opstellen.
  • Congresbegroting.
  • Bijwonen vergaderingen congrescommissie.
  • Inzet van tolken.
  • Verzorgen van pendeldienst.
  • Advies; gevraagd en ongevraagd.
  • Evaluatie.

Locatiemanagement

Congres4u maakt voor u een voorstel met drie locaties die passen bij uw organisatie, de bijeenkomst en de deelnemers. Congres4u opteert en reserveert de locatie. In de aanloop naar uw bijeenkomst onderhoudt Congres4u de contacten, bespreekt de catering, de techniek en betrekt zo nodig externe leveranciers.

Op de dag van de bijeenkomst staat alles voor u klaar, precies zoals met u besproken.

Communicatie

Congres4u maakt voor u een communicatieplan om uw congres of bijeenkomst op herkenbare en passende wijze onder de aandacht van uw doelgroep te brengen. Een goede communicatie rond uw bijeenkomst in combinatie met een boeiend programma levert een positief effect op het bereiken van uw doelstellingen. Na uw goedkeuring voert Congres4u het plan uit.

Programma

Congres4u helpt u om uw ideeën om te zetten in een boeiend programma aangevuld met adviezen voor tijdsindeling, werkvormen, sprekers, dagvoorzitter en entertainment.

On-site management

Congres4u verzorgt voor u de registratiebalie en de algehele coördinatie van de dag. Zo kunt u zich helemaal richten op de inhoud van het congres.

Expositie / informatiemarkt

Organiseert u een beurs of wilt u een informatiemarkt bij het congres, dan verzorgt Congres4u de communicatie met potentiële exposanten.

Abstracthandling

Met een Call for Papers / Oproep tot bijdrage nodigt u iedereen uit om een bijdrage te leveren aan het (wetenschappelijke) congres in de vorm van een workshop of presentatie. Het beveiligde online formulier biedt mogelijkheden voor het indienen en het digitaal beoordelen van de bijdragen.